Blogg

Sida 2

Kan man vinna i försäkringsmål?

7 feb 2020

Alla kan vinna i försäkringsmål, bara man har rätt slags jurist som kan ge en råd om hur man bör göra. Ibland kan det vara svårt att förstå de villkor som gäller för att få ut ersättning för den försäkring som man har tagit – och den text som ska beskriva villkoren. Förutom att texten kan vara svår att förstå för en lekman, kan själva tolkningen av texten som omgärdar försäkringen leda till att man inte är överens med sitt försäkringsbolag.

Därför bör man alltid rådfråga en jurist innan man går vidare. En duktig jurist som har försäkringar som sin specialitet, kan tolka texten åt en så att man förstår vad som avses med försäkringen. Eller så förklarar juristen hur det bör vara, men att bolaget själv vantolkar texten till sin fördel, eller struntar i att betala ut ersättning. Båda dessa saker är viktiga att förstå och komma till rätta med. Och endast en erfaren och duktig jurist kan råda en och förklara sakernas tillstånd.

Vad krävs för att vinna försäkringsmål?

Det låter kanske lite banalt men den viktigaste förutsättningen för att man ska vinna i ett försäkringsmål är att man för det första har rätt. Man uppfyller villkoren i försäkringen, och har rätt till den. Men oftast är det inte så här svart-vitt, utan många gånger handlar det om hur båda parter tolkar texten i avtalet. Ska man då vinna i ett mål som handlar om utebliven ersättning, bör man bevisa att man har rätt till utbetalningen. Kan man bevisa sin rätt till ersättning, har man stora chanser att få rätt till sin ersättning. Dessutom kan man yrka på att få ett skadestånd, och få betalt både för den egna advokatens arvode och betalt för den rättegång som man har satt igång. Förlorar man, kan man bli tvungen att ersätta för kostnaden både för den egna och motpartens advokat, plus rättegångskostnaderna.

Hänger på juristen om man ska få rätt

Det är mer regel än undantag att det hänger på juristen om man ska vinna ett mål i rättegång eller ej. En duktig jurist kan både tolka lagen, och tolka texten och bör bevisa på vilket sätt som man uppfyller alla krav för ersättning ur försäkringen. Det är juristens ansvar att föra ens talan och påvisa hur fel försäkringsbolaget har och vilken rätt som man har för ersättningen. Men innan man går till rättegång, gör alltid juristen en bedömning om hur stora chanser som man har att vinna ett mål.

Vem behöver en fastighetsjurist i Göteborg?

30 jan 2020

Vad är egentligen en fastighetsjurist? Finns det någon fastighetsjurist i Göteborg? När behövs det en fastighetsjurist? En fastighetsjurist kan behövas när man minst väntar det.

En fastighetsjurist är som det låter en jurist som arbetar med lagfrågor kring fastigheter och bostäder. Det är inte bara stora företag som kan behöva en fastighetsjurist, utan det är många bostadsrättsföreningar som använder sig av en sådan person. I de större städerna finns det såklart större utbud av jurister. Det är exempelvis inte så svårt att hitta en fastighetsjurist i Göteborg. Som privatperson kan man också behöva en fastighetsjurist. Det kan vara frågor om servitut, arrenderätt och plan-och byggjuridik. Ibland kan det också uppstå juridiska frågor vid köp av hus eller om det uppstår dispyter mellan grannar.

Hitta en bra fastighetsjurist

Det är lätt att söka fram fastighetsjurister på nätet. Där kan man också läsa på om vilken inriktning de har och det går också att finna omdömen från tidigare klienter. En större firma är nödvändigtvis inte bättre än en liten firma. Det är utbildning och erfarenhet som är det viktigaste, det som kan vara bra med en större firma är att de har jurister med olika specialinriktningar. Om det till exempel är så att du behöver en jurist för att lösa tvister med en hyresvärd så finns det jurister som är specialiserade inom just detta. Hyr man i andrahand eller ska hyra ut i andrahand är det en hel del att tänka på vilket en jurist kan hjälpa till med. Det är alltid bra att boka en rådgivning så du får en uppfattning om firman.

Vad kan jag ha för nytta av en fastighetsjurist som företagare?

Många bor idag i bostadsrätter, och det är ett tryggt form av boende. En bostadsrättsförening kan dra nytta på många sätt av att knyta sig an till en fastighetsjurist. En jurist kan hjälpa till med allt det formella. En sådan sak kan vara att hantera kontrakt eller överlåtelser så det inte uppstår problem. En fastighetsjurist kan även hjälpa till när det kommer till förhandlingar av exempelvis avgiftshöjningar och om det ska göras en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Lagen är snårig och det är därför svårt för en person som inte har en juridisk utbildning att navigera i det juridiska. En jurist kan även vara den som har kontakt med olika myndigheter och ser till att rätt papper hamnar hos rätt myndighet. Det är inte helt enkelt att vara fastighetsägare, så en bra jurist kan göra livet lättare. Läs mer om fastighetsjuridiken på denna sajt: https://www.fastighetsjuristgöteborg.se

Kan båda föräldrarna förlora vårdnaden om barn vid vårdnadstvist?

20 jan 2020

När föräldrar inte får vårdnaden vid vårdnadstvist - vad händer då? Vem bestämmer om tillförordnad vårdnadshavare? Kan nära släkt få företräde? Läs mer här!

Det hör långt ifrån till vanligheterna, men det förekommer att ingen förälder tilldöms vårdnaden om de gemensamma barnen. Det kan då antas att extrema omständigheter ligger bakom detta beslut. I Sverige har barnet rätt till sina föräldrar, och till båda föräldrarna, ett oerhört starkt stöd och det anses i nästan alla lägen vara det rätta. Barn anses gagnas och må bra av umgänge med båda föräldrarna. Enligt denna princip döms en stor majoritet av alla tvistemål vid vårdnadstvister.

När principen frångås kan det handla om några olika orsaker. Den självklara kan naturligtvis vara att föräldrarna avlidit. Men det händer även att barn omhändertas för vård i familjehem enligt LVU, lagen om vård av unga. Då kan anledningarna återfinnas i att starka indikationer finns att barnen inte alls mår bra i hemmet, och att deras grundläggande behov inte tillmötesgås där. Ett tvångsomhändertagande ska alltid prövas i domstol.

Andra vårdnadshavare än föräldrarna

I de fall då föräldrarna inte finns med i bilden av någon anledning, till exempel om de avlidit, behöver tillförordnad vårdnadshavare utses. Det finns oftast en stark önskan hos barnets mor- eller farföräldrar eller ett syskon till någon av föräldrarna, att vårdnaden skall tilldelas dem. Enligt Föräldrabalken finns det dock inget uttalat som säger att just släktingar till barnen ska utses som vårdnadshavare per automatik. Däremot är det ofta så i praktiken att nära släktingar som kan och vill blir tillförordnad vårdnadshavare väljs. Detta behöver man dock ansöka om i tingsrätten. Som tillförordnad vårdnadshavare tar man på sig ansvaret för att barnet eller barnen får möjlighet att umgås även med släkt på den andra förälderns sida. Barnets vilja och önskemål väger här tungt. 

När barn får sitt boende i familjehem

I de fall när barn omhändertas enligt LVU och placeras i familjehem är det naturligt att många känslor är inblandade för alla parter. Placeringen får inte ske utan ett domstolsbeslut. Även i dessa fall ska rätten utgå från barnets bästa. Beroende på ålder kan man här anta att barnets vilja inte alltid är just barnets bästa. Situationen behöver behandlas med insikt och mycket eftertanke och föregås av utredning som är garanterat opartisk och ett beslut som detta kommer givetvis aldrig att accepteras fullt ut av alla parter. En familjehemsplacering kan vara antingen tidsbestämd eller permanent. För den som blir inblandad i en sådan process är det lika självklart att söka hjälp hos ett kvalificerat juridiskt ombud som för den som är inblandad i en vårdnadstvist med den andra föräldern.

Vem har ansvaret för en allergisk reaktion när man beställt catering?

12 dec 2019

Många människor idag lider av någon typ av allergi. Den kan vara lindrig, eller av så pass allvarlig art att man riskerar att dö om man får i sig ett visst livsmedel. Därför finns tydliga regler kring hur mat får hanteras på restauranger, cateringfirmor och i skolkök. Men när allt kommer till kritan handlar det om mänsklig kommunikation. Om kommunikationen brister i de olika leden är det lätt att information om allergier försvinner, och det slutar med att någon måste åka in till sjukhuset, kanske med livshotande symtom.

Cateringföretag följer detaljerade rutiner

Överlag läggs det otroligt mycket omsorg och tid på att undvika allergiska reaktioner, och särskilt sant är det i cateringbranschen, där man som företagare lever på sitt rykte om att kunna tillhandahålla vällagad mat enligt beställarens instruktioner. Alla cateringföretag i Stockholm är mycket noga med att få information från beställaren exakt vad maten får innehålla och inte. Men det blir ändå fel ibland, antingen för att den som beställer glömt att upplysa cateringfirman om eventuella allergier, eller därför att något har gått fel i kommunikationen hos cateringföretaget när maten skulle tillredas.

Den som serverar maten ansvarar för den

Vems fel det är brukar gå att reda ut till slut, men dock bör man ha i åtanke att det är den som serverar maten som är ytterst ansvarig för den. I ett känt fall blev till exempel en pojke på en skola i Nacka serverad mat som innehöll ägg, trots att han är svårt allergisk och kan dö om han får i sig minsta spår av ägg. Pojken fick åka till sjukhus men klarade sig. I detta fall är det skolan som är ansvarig, även om felet begicks av cateringfirman, som enligt instruktionen skulle tillhandahålla mat utan ägg. Man kan fråga sig vad som uppehöll cateringpersonalens tankar när de tillredde maten den dagen. Allergi är inget man skojar bort, just allergi mot ägg, nötter och skaldjur kan bli en fråga om liv eller död.

Kontakta en advokat om ord står mot ord

I Stockholm är det vanligt att skolor och andra verksamheter beställer mat från catering. Som den som serverar maten kan du så klart aldrig vara säker på att cateringfirman har förstått eller följt dina instruktioner gällande allergier och det kan också bli en fråga om att ord står mot ord. Därför bör du sköta beställningen av maten via e-mail, så att det lätt går att gå tillbaka i konversationen och se vad ni har kommit överens om.

Sker det en olycka är det du som ytterst ansvarig, men du kan i din tur avkräva ansvar av cateringfirman, om de inte direkt tar på sig ansvaret. Här kan det i många fall faktiskt vara värt att in en advokat för att sköta förhandlingarna och reda ut ansvarsfrågan. Ofta är det många upprörda känslor från alla håll och kanter efter en sådan här incident, och en advokat kan få utredningen att gå lugnt och sansat till.

Kontrollera flera gånger

Ställ också dig själv frågan, både en och två gånger, om du verkligen har koll på allas allergier och fått in uppgifter från alla gäster eller elever. Gå igenom din beställning en extra gång innan du serverar maten. Ta inga risker utan var hellre överdrivet nitisk. Om en vegetarian får en räka i salladen må det vara hänt även om det är tråkigt, men om en skaldjursallergiker får den i magen kan det sluta i en tragedi.

Med det sagt så har även de flesta seriösa, större cateringfirmor i Stockholm mycket goda säkerhetsrutiner gällande allergier och kollar och dubbelkollar också själva om de fått allt rätt innan de levererar maten. Som vi nämnde här i början lever ju ett cateringföretag på sin förmåga att ta emot många beställningar på ett korrekt sätt och att leverera dem i tid. Olyckor händer, men låt oss tillsammans göra allt för att minimera riskerna.

Yrkesroller inom familjerätt

27 nov 2019

Familjerätten är ett ganska brett juridiskt område som innefattar många olika delar. Många förknippar det dock med frågor som rör vårdnad och familjesituationer där det finns problem som inte kan lösas på egen hand. Då kan man få hjälp med samarbetssamtal och rådgivning hos till exempel en familjerättssekreterare som jobbar med just detta. Dessa finns att hitta i alla städer, till exempel hos kommunen i Göteborg, och bidrar ofta till att man kan reda ut situationer utan att behöva ta ärendet vidare till rätten. Familjerådgivare och jurister är två andra yrkesgrupper som finns under kategorin familjerätt. Nedan förklaras rollerna mer ingående. 

Familjerådgivare 

Den som arbetar som familjerådgivare kallas även ofta för parterapeut. Tillsammans med paret försöker man lokalisera problemet som finns i relationen för att sedan hitta lösningar för att det ska bli bättre. Ofta arbetar man mycket med att förbättra kommunikationen mellan dom två som får hjälpen, eftersom det kan är ett stort problem som leder till konflikter. Det kan även handla om att paret behöver lära sig att lita på varandra efter ett svek eller att man helt enkelt bara vill hitta tillbaka till varandra om man glidit isär. Även här kan man söka hjälp hos kommunen i Göteborg eller var i landet kan nu kan tänkas ha sin hemvist. 

Familjerättssekreterare 

I den här yrkesrollen jobbar man ofta åt kommunen där man är bosatt. Bor man till exempel i Göteborg så är det just kommunen där man arbetar åt. Man jobbar mot familjer som behöver stöd och rådgivning, bland annat i form av samarbetssamtal. Man är även den som ansvarar för olika typer av utredningar som rör boende, umgänge och vårdnad men även andra områden så som adoption och faderskap. 

Jurist 

Man kan även vara utbildad jurist och riktiga in sig inom området familjerätt. Då jobbar man i regel med svårare fall, till exempel vårdnadstvister. Familjerätten berör även andra delar som arv och bodelning och här kan man bistå med hjälp för familjer som inte kommer överens när en nära anhörig har gått bort. I Göteborg och andra stora städer finns goda möjligheter för den som är jurist att endast arbeta med just familjerätt eftersom utbudet på klienter av naturliga skäl är större i städer med mer befolkning. Arbetar man som jurist i en mindre stad är chansen stor att man även arbetar inom andra områden men det behöver givetvis inte vara sämre. 

Det finns gott om hjälp att få för den som har en trasslig eller påfrestande familjesituation. Oavsett om man behöver hjälp med frågor som rör vårdnaden av gemensamma barn tillsammans med sin före detta partner eller om man behöver parrådgivning för att få en bättre relation finns stöd hos kommunen i den stad man är bosatt i. Vid svårare fall kan man behöva anlita en advokat inom familjerätt och även om det förekommer så är det inte så vanligt att det går så långt.

Söker du ensam vårdnad?

24 nov 2019

Arbetar du på att få ensam vårdnad om ditt barn? Om det är så att ditt barn, eller du själv blir utsatt av en våldsam pappa till barnet, bör du genast skydda dig själv och ditt barn. Det som är svårt med om det är så att barnets pappa är våldsam, är att få det skyddet när ni ska dela på vårdnaden om barnet eller när barnet ska umgås med sin pappa. Det är nästan omöjligt att få det skydd som behövs.

Enligt svensk lag har en pappa alltid umgängesrätt med sitt barn oavsett (nästan) vad som än har hänt. Även en pappa som har blivit dömd och sitter i fängelse, kan ett barn tvingas umgås med den pappan. Tyvärr så ser svensk lag ut, när det kommer till lagen om barns vårdnad, boende och umgänge. Så i stället för att slåss om vårdnaden bör fighten egentligen tas när det kommer till barnets umgänge med sin pappa.

Val av advokat det absolut viktigaste

När det kommer till att kunna få ett umgänge mellan ditt barn och barnets pappa, som är så säkert det bara går, det vill säga tillsammans med en kontaktperson, som övervakar umgänget mellan barnet och pappan, behöver du absolut anlita den bästa tänkbara advokaten som är beredd att arbeta för att du ska få ensam vårdnad om ditt barn och att barnets umgänge med sin pappa sker på ett för barnet tryggt sätt. Det är advokaten som är avgörande för om du ska lyckas, eller misslyckas med ditt önskemål när det gäller dig och ditt barn.

En erfaren advokat viktigt

Det är mycket viktigt att välja en advokat som har stor erfarenhet och förstår hur olika instanser i samhället fungerar och vilka vägar som man bör gå för att få ensam vårdnad om sitt barn och samtidigt kunna skydda både sig själv och barnet. Som vanligt är det mycket viktigt att barnet får skydd och får växa upp utan våld, fysiskt såväl som psykiskt och utan hot om övergrepp. Ska barnet få växa upp till en fullt funktionerande vuxen är trygghet och mycket omsorg viktigt för att barnet ska bli en trygg vuxen och bli harmoniskt. Vikten att anlita en advokat som känner till alla de vägar som man bör gå för att bli framgångsrik i domstol, kan inte nog betonas. En erfaren advokat vet hur en framställan om enskild vårdnad ska gå till och kan ge stöd och råd.

Vårdnad, boende och umgänge för barn med separerade föräldrar

19 nov 2019

Om man separerar från sin partner som man har gemensamma barn med är det av naturliga skäl viktigt att hitta en lösning utifrån vad som är barnens bästa. Det är dock inte alltid man lyckas göra det och många frågor kring vårdnad kan uppstå. Behöver man hjälp bör man i första hand vända sig till familjerätten i den stad man bor för att med professionell hjälp reda ut problemet. 

Att komma överens 

När man som föräldrar separerar får man mer eller mindre automatiskt delad vårdnad av barnen. Det innebär att båda fortfarande bär lika stort ansvar men behöver däremot inte innebära att tiden med barnen blir lika fördelad. Kanske har den ena ett jobb som innebär mycket resande och då faller det sig naturligt att barnen bor hos den andra föräldern mer. Detta är något man måste komma överens om tillsammans. Även om barnen bara bor hos en av föräldrarna har dom rätt till umgänge med den andre och här får man komma överens om ett arrangemang som passar för alla. 

Stöd hos familjerätten 

Kan man inte på egen hand komma överens kring frågor som rör barnets vårdnad, boendesituation eller umgänge ska man vända sig till familjerätten som finns i alla kommuner. Är barnet exempelvis folkbokförd i Göteborg är det just till kommunen i Göteborg man vänder sig. Här får man råd och stöd från en professionell samtalsterapeut och förhoppningsvis kan man med dennes hjälp få mer klarhet i vad som faktiskt är bäst för barnen. 

Vanliga problem 

Det finns problem i både stora och små skalor när det kommer till gemensamma barn efter en separation. Vissa föräldrar anser sig ha rätt till ensam vårdnad för att det finns en konflikt med den andra föräldern med detta är definitivt inte vad som är bäst för barnen och det är heller inte ett giltigt skäl. Ett annat problem är om den ena parten bestämmer sig för att flytta till en ny stad. Ponera att han eller hon vill flytta från Göteborg till Stockholm, två städer med relativt långt avstånd. Vill han eller hon ta med sig barnen till sin nya hemort behöver den andra föräldern godkänna detta för att flytten ska bli av. Det här kan bli ett stort problem i dom fall där båda parter anser sig ha rätt att ha barnen boende hos sig. För att förstå och reda ut en sådant problem kan det vara klokt att ta professionell hjälp så att båda vet vad som gäller.

Det är alltså mycket som behöver redas ut i samband med en separation när det finns barn inblandade. Det bästa sättet att komma så smärtsamt vidare som möjligt är att man tillsammans som föräldrar samsas om en lösning som passar för båda parter. Gör man inte det vänder man sig till familjerätten i Göteborg eller i den stad där man bor just nu. Man får då lära sig om vilka lagar och regler som faktiskt gäller kring vårdnad och tack vare det kan det blir enklare att komma fram till en lösning. 

Läs mer om vårdnad här: https://www.vårdnadgöteborg.se/

Hur går en bouppteckning till?

10 nov 2019

En bouppteckning gör man när någon har avlidit. Det gör man för att utreda vilka egendomar och lösöre och ägodelar som den som har dött, har ägt. I en bouppteckning lägger man även in alla skulder. När man sedan ska skifta arvet – alltså dela ut den avlidnes tillhörigheter (arvet) blir tillgångarna minus skulderna det som arvingarna sedan kan ärva.

En bouppteckning görs alltid vid ett dödsfall. Detta är en juridisk handling och det är viktigt att den som utför en bouppteckning görs på juridiskt rätt sätt för att myndigheterna (främst Skatteverket) ska godkänna bouppteckningen. Någon som är dödsbodelägare, efterarvinge, eller någon som efterträder någon av dessa, får inte var boupptecknare. Därför brukar man för det mesta anlita en jurist som gör en bouppteckning.

Så går en bouppteckning till

 • De som är anhöriga till den som har dött bör samlas för att gemensamt bidra med den information som man har om de ägodelar, tillhörigheter och egendomar som den avlidne lämnar efter sig. Detta bör göras inom 4 månader från dödsdagen.
 • Man brukar anlita en jurist för en bouppteckning och då en jurist som är erfaren i detta.
 • Juristen gör en förteckning, en bouppteckning.
 • Man bör utse två utomstpende förrättningsmän som inte är arvingar. Förrättningsmännen intygar riktigheten i bouppteckningen.
 • Bouppteckningen ska sändas in till Skatteverket, som sedan sänder ett informationsbrev med förteckning över vilka kontor som handlägger ärendet.
 • Bouppteckningen bör innehålla själva bouppteckningen i original
 • En vidimerad kopia av bouppteckningen ska även sändas till Skatteverket.
 • Man ska ha bestyrkta kopior eller originalet av testamentet, kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen, arsvavstående (om det finns någon sådan).
 • Man ska även sända med någon eventuell fullmakt, ifall någon arvinge har kunnat delta i bouppteckningen.

Anlita advokat i Uppsala

Behöver man en advokat just till en sådan bouppteckning kan man anlita en advokat i Uppsala, till exempel. Behöver man få tag i en advokat i Uppsala, kan man som förslag googla "advokat Uppsala", så får man av Googles sökmotor, flera försklag på alla de avokater som har uppgett på sin hemsida att de är advokater och arbetar i Uppsala. Sedan är det bara att ta kontakt. Det är inte alla advokater som arbetar med bouppteckningar, utan det brukar stå på hemsidan, vilka områden som advokten brukar arbeta med. Det är viktigt att få tag i en advokat som arbetar med det som man brukar kalla för humanjuridik, familjejuridik och det innebär oftast att man arbetar då med all slags juridik som inbegriper familjer. Läs mer om hur man får tag i en advokat i Uppsala på: advokatuppsala.biz.

Hur går man tillväga med umgängessabotage

4 okt 2019

Hur går man tillväga med umgängessabotage och hur kan en anmälan om detta behandlas? Umgängessabotage är relativt vanligt i samband med separationer och klart står att det kan komma att straffa sig hårt om detta anmäls.

Först och främst så är det läge att reda ut vad ett umgängessabotage egentligen är och vad det innebär. Vid en skilsmässa eller en separation där barn är inblandade så kommer föräldrarna även fortsatt att ha gemensam vårdnad och i och med det tillsammans fatta beslut gällande barnens framtid. Om allting fungerar enligt konstens alla regler och utan slitage så innebär detta att barnen kommer att ha två stycken kärleksfulla och trygga hem snarare än ett enda.

Hur ofta och när man bor hos respektive förälder är något som föräldrarna i fråga kommer överens om och i de flesta fall så fungerar detta utan några större problem. Barnen kanske bor varannan helg hos pappa medan veckorna spenderas hos mamman - eller hos den förälder som bor närmast exempelvis skola. Man hittar, helt enkelt, en lösning och det är ofta den som är allra bäst för barnen.

barn och mamma leker

Så kan ett umgängessabotage se ut

Alla som någon gång varit med om ett uppbrott eller som känner någon närstående som skilt sig vet emellertid om att det handlar om en tuff period. Man ska plötsligt bryta upp från tryggheten och den person som man en gång älskat ska man nu skilja sig från. I vissa fall så fungerar detta relativt smärtfritt - vatten rinner under broarna, beslutet är gemensamt och man kan mötas halvvägs och som vänner.

I andra fall så kan det vara betydligt värre. Skiljer man sig som en följd av att man träffat en ny partner, att man varit otrogen eller av andra skäl som kan skapa konflikt så brukar separationen bli tuffare. Inte sällan så går det ut över barnen och bitterhet kan spridas som ett gift i familjen.

Det bör man som förälder akta sig för då detta kan räknas in som ett umgängessabotage. Det vill säga: om man ideligen smutskastar, ljuger om, baktalar eller förminskar den andre föräldern för barnen så kan det anses som ett umgängessabotage. Detsamma gäller om man reser iväg med barnen utan den andres vetskap eller om man inte lämnar barnen på de tider man kommit överens om.

Ett annat exempel på något som kan falla in under vad som räknas som umgängessabotage gäller ideliga sjukdomar hos barnen. Det vill säga: att barnen plötsligt och dramatiskt blir sjuka så fort de exempelvis ska bo hos sin pappa och där dessa sjukdomar är perenna sett till att de blommar upp var tredje helg.

Umgängesrätten säger att barnen har lika stor rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Den som medvetet förstör- eller saboterar chansen till umgänge begår ett brott; det kan straffa sig i form av att man förlorar vårdnaden om barnet i fråga.

Anmälan till Tingsrätten - utredning av Socialtjänsten

Om man är utsatt för ett umgängessabotage så bör man kontakta ett juridiskt ombud som hjälper till att föra saken vidare. Det sker genom att man lämnar in en stämningsansökan till Tingsrätten där man sedan blir hörd. Det gäller även den andra föräldern; man får lämna sin version och förklara sin del av historien.

Steg två är att Socialtjänsten kopplas in i syfte att utföra en grundlig utredning. Den kan - och ska - ta tid och den innebär att föräldrarna, återigen, frågas ut samt att även exempelvis släkt, vänner, skolpersonal och andra närstående kallas till förhör. Man vänder, helt enkelt, på varje sten i syfte att få en så matnyttig och faktabaserad utredning som möjligt.

Då denna är färdigställd så lämnas den till Tingsrätten som i sin tur beslutar om ärendet ska tas vidare samt om ett umgängessabotage har ägt rum. Är så fallet - ja, då kan man, som sagt, också förlora vårdnaden om barnet/barnen.

Vad gör en konkursförvaltare?

1 okt 2019

Vad gör en konkursförvaltare, hur utses en sådan och vilka huvudsakliga uppgifter har denne i samband med att ett aktiebolag lämnar in en konkursansökan? Om ett aktiebolag befinner sig på obestånd; med det menas att man inte klarar av att betala sina skulder – även sett på en längre sikt. Det är Tingsrätten i den ort man har sitt säte som fattar beslut om konkurs och det är även där som en konkursförvaltare utses.

Frågan om konkurs kan dels ske genom att man själv – som aktiebolag – lämnar in en ansökan – man inser att det egna kapitalet inte räcker till för att betala de löpande kostnaderna och ser samtidigt att man även på sikt kommer att få svårt att få ekvationen att gå ihop. Det kan även ske genom att en borgenär lämnar in en ansökan om konkurs. Borgenär är den som aktiebolaget har en skuld till.

Den första uppgiften som ligger på konkursförvaltarens bord är att reda ut exakt vilka tillgångar och vilka skulder som finns hos företaget. Det andra steget blir att skapa en prioriteringslista över vilka borgenärer som finns och vilka som ska ha betalt först. Betalningen av skulder sker i den bestämda ordningen som konkursförvaltaren lagt upp. Efter detta så redovisar konkursförvaltaren det arbete som utförts för Tingsrätten och därefter så kommer också konkursen att vara ett faktum – fallet avslutas.

Få företagsrekonstruktion i stället för konkurs

Så ser arbetet ut rent konkret

Det kanske låter som en relativt smal sak att arbeta som konkursförvaltare. Faktum är emellertid att det är ett arbete som tar tid, som kräver en massa noggrannhet och som kräver kunskap och en förmåga att värdera. Vi kan räkna upp några punkter som normalt brukar ingå i arbetet hos en konkursförvaltare i samband med en konkursansökan – detta för att ge en lite tydligare bild av vad arbetet egentligen handlar om.

 • Han upprättar en förteckning av företaget skulder och tillgångar.
 • Han utför en noggrann genomgång av företagets räkenskaper. Detta i direkt – eller så nära som möjligt – anslutning till konkursansökan.
 • Han undersöker om det finns andra alternativ än en konkurs. Det är inte ovanligt att se att exempelvis en företagsrekonstruktion kan vara en alternativ lösning.
 • Går företaget att sälja? En konkursförvaltare undersöker om det finns något intresse hos exempelvis en konkurrent att köpa bolaget och driva det vidare i egen regi.
 • Han säljer av alla tillgångar och fördelar dessa till borgenärerna - efter det givna turordningen.
 • Det senare – den givna turordningen – sker inte som en följd av slumpens skördar. Det finns lagar och regler som tolkas av konkursförvaltaren och som, genom sin tolkning, också kan se till att rätt borgenär får ta del av tillgångarna i rätt ordning.

Vad händer om det saknas tillgångar?

Det är inte ovanligt att se att ett företag har avsevärt mycket mer skulder än samlade intäkter och tillgångar. Vid sådana fall kan Tingsrätten besluta om en utdelning eller avskrivning. I praktiken innebär det att bolaget är upplöst.

Dolda tillgångar då? Ja, det kan vara så att man först efter en längre tid hittar tillgångar som inte redovisats i samband med konkursen. Vid ett sådant läge så kallas konkursförvaltaren återigen in och får upprepa det arbete han tidigare gjort – denna gång inkluderat de nya uppgifterna. De nya tillgångarna säljs och omvandlas till pengar som i sin tur används för att betala av de skulder företaget har till olika borgenärer.

Ett tredje exempel på något som skjuter lite utanför normen av en konkurs är om konkursförvaltaren ser att de de facto finns mer tillgångar än skulder i företaget. Ett sådant läge innebär en likvidation i samband med att konkursen avslutas. Även vid ett sådant läge så avvecklas alltså ett företag – trots överskottet. Här kan du läsa mer om företagsrekonstruktioner på: https://www.företagsrekonstruktion.biz.

Vanliga arbetsområden för advokatbyråer

10 sep 2019

Som advokat kan man specialisera sig inom en rad olika arbetsområden. Vanligt är bland annat familjerätt, brottmål och socialrätt. Även migrationsrätt och fastighetsjuridik är vanliga nischer som du kan hitta hos byråer. Vi har tittat på ett antal olika advokatbyråer i Stockholm och Göteborg, och kan se ett antal vanliga arbetsområden som många jobbar med.

Brottmål

Brottmålsadvokater och brottmål överlag, är nog det som många förknippar med att jobba som advokat. En firma i Göteborg delar upp den här kategorin av deras tjänster i tre olika underkategorier: försvar, målsägandebiträde och särskild företrädare.

Den som är misstänkt för brott har ofta rätt till en offentlig försvarare. Man har då rätt att välja den advokat som ska ta tillvara på ens intressen. I den situationen behöver man själv ta kontakt med en advokat man vill ska representera en, eller lämna dennes uppgifter till polisen.

Firman i Göteborg tar även på sig uppdrag som målsägandebiträde. Det här innebär att klienten får stöd under hela rättsprocessen, och att advokaten följer med på såväl förhör som rättegång. De tar även på sig uppdrag som särskild företrädare för barn.

Familjerätt

Många advokatfirmor, bland annat den i Göteborg vi tittar på, erbjuder även tjänster familjerätt. Det är ett ganska brett område som bland annat innefattar vårdnadstvister, boende, umgängessabotage och internationell familjerätt.

Normalt när två föräldrar inte är överens om frågor som rör barnet så vänder man sig till familjerätten i kommunen. Det är dock inte alltid som det är en framkomlig väg, och en advokat kan då hjälpa till med frågor som rör till exempel skola, boende, umgänge eller vårdnad.

Expertis inom internationell familjerätt kan behövas när medborgare från olika länder bildar familj. Hamnar man i en tvist av internationell karaktär kan ärendet bli juridiskt komplicerat – samtidigt som dessa typer av mål också är mycket känsliga i sig. Det har till exempel skett att den ena föräldern kvarhåller barnet i ett annat land mot den andra förälderns vilja.

Socialrätt

En advokat i Göteborg vi tittar på, och många andra, tar på sig uppdrag inom socialrätt. Under begreppet ryms bland annat LVU, omedelbart omhändertagande och ansökan om vård enligt LVU. LVU är en förkortning för Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. I dessa typer av fall är det som regel viktigt att man kontaktar en advokat tidigt i processen. Så fort som socialtjänsten verkställer åtgärder kring barnet mot ditt samtycke är det läge att be om juridisk hjälp.

Läs mer här: https://www.advokatgöteborg.net

Vågar vi använda mallar för aktieägaravtal?

22 aug 2019

Att ha ett aktieägaravtal skapar trygghet och tydlighet mellan aktieägarna. Man väljer själv vad avtalet ska innehålla och detta skiljer sig även en hel del beroende vilken bransch man är inom och vad man framförallt behöver tänka på. Att anlita en jurist är dyrt så då kan det vara lockande att använda någon av de mallar som finns på internet. Men vågar man det?

Vet du vilken som är källan?

Alla kan skapa, ändra och publicera aktieägaravtal på nätet. Men det betyder inte att avtalet kommer vara giltigt och fylla den funktion som krävs. Här behöver man gå till källan och se på vilka det är som distribuerar avtalen. Är det ett företag som tjänar pengar på att skapa olika mallar och avtal är de troligtvis mycket seriösa. Men håll dig i så fall till svenska företag och tjänster som är kända. Har ett företag lagt ut en mall på sin hemsida för att ”hjälpa” andra företag är det däremot inget man bör använda. Vad är källan? Varifrån kommer avtalet?

Hur anpassningsbar är mallen?

Andra frågan man bör ställa sig är hur flexibelt anpassningsbar som aktieägaravtalet är. Det finns tjänster på internet där man som kund ”syr ihop” det avtal man önskar utifrån flera olika parametrar. Det gör att avtalet blir betydligt mer flexibelt än om det enbart är ett par färdiga mallar att välja på. Samtidigt får man komma ihåg att även här skapas vissa begränsningar. Har man behov av speciella lösningar eller detaljer så kanske inte detta går att lägga med i mallen.

Nej – en jurist behövs

Det går absolut att använda mallar från internet när ett aktieägaravtal ska skrivas. Men inte alltid. Alternativet är att anlita en jurist som sätter sig ner med parterna och går igenom vilka punkter som avtalet ska byggas upp kring helt utifrån behovet. Detta kommer självklart bli betydligt dyrare än om en mall kan köpas via nätet. Men samtidigt bör man inte ”snåla” när det kommer till juridiska dokument. Den dagen problem uppstår och avtalet tas fram för att hitta en lösning kan en ”billig lösning” visa sig bli en mycket dyr lösning. Det går därmed inte generellt att säga att färdiga avtal och mallar är bra eller dåligt. Det beror helt på behovet. Detta i likhet med så många andra tjänster som hittas online. Går det att nöja sig med en standardlösning hålls priset nere men ska unika lösningar skapas behöver avtalen och tjänsterna byggas från grunden. Hjälp med aktieägaravtal hittar du här: https://www.aktieägaravtal.net

Vad är entreprenadjuridik?

18 aug 2019

Vill du lära dig mer om entreprenadjuridik? För den som sysslar med, eller som ska börja syssla med, entreprenader kan det vara en god idé att läsa in sig. En anledning till det är att entreprenader ofta handlar om mycket stora belopp. Det är alltid viktigt att skydda sig när man säljer tjänster och samarbetar med andra – men när det gäller stora affärer är det kanske lite extra viktigt.

Med väl utarbetade förfrågningsunderlag och avtal minskar man risken för tvister, konflikter och missförstånd. Nyckeln i detta är just att vara tydlig. Lär man sig mer om entreprenadjuridik har man goda förutsättningar att bättre förstå motparten och förklara varför avtalet eller förfrågningsunderlaget är utformat på ett särskilt sätt.

I slutändan kan det leda till en bättre ekonomi. Frånvaro av missförstånd och konflikter, samt ökad förståelse för hur kontrakt och avtal bör utformas, sparar tid och låter dig i högre grad fokusera på kärnverksamheten. För att gagnas av kunskapen behöver du inte vara expert – utan det kan gott och väl räcka med en kurs för att få en bättre förståelse för det, och att kunna omsätta kunskaperna i praktiken.

Vem bör lära sig om entreprenadjuridik?

Det kan passa många. Främst passar det givetvis den som kommer i kontakt med entreprenader på ett eller annat sätt. Det kan till exempel vara som köpare eller leverantör. Många som vill lära sig mer i ämnet är ofta tekniker, säljare, beställare, entreprenörer eller projektledare. En bra grund för att lära sig mer om juridiken, är att man först faktiskt har koll på vad entreprenadarbete handlar om.

Vad är bra att kunna?

De som kommer i kontakt med entreprenader på olika sätt kan ha nytta av att förbättra sina avtal, kontrakt och förfrågningsunderlag. En ökad förståelse för juridiken gör det även enklare att göra en lönsammare affär.

 • Avtal.
 • Att få en ökad förståelse för avtalen gör enklare att få igenom affärer, och att anpassa dem efter din specifika situation. Det finns en rad olika standardavtal som är bra att behärska.
 • Tydlighet.
 • Arbetar man med entreprenad kan tydlighet bli dyrt – riktigt dyrt. Väl genomarbetade kontrakt och förfrågningsunderlag minimerar risken för att så ska ske. Tydlighet är dessutom något som kan minska risken för konflikter och tvister.
 • Lönsamhet.
 • Med djupgående kunskaper i entreprenadjuridik blir det enklare att göra enskilda affärer lönsamma, vilket i sin tur gör hela verksamheten mer lukrativ. När dina kunskaper omsätts i praktiken kan du få en systematik som gör det enklare att fokusera på kärnverksamheten.

Hur undviker företaget konkurs?

29 maj 2019

Alla har vi hört talas om ordet konkurs. Men vad innebär egentligen en konkurs? Både privatpersoner och juridiska personer (bolag, företag, föreningar m.m.) riskerar att försättas i konkurs om de inte kan betala sina skulder under lång tid. 

Det gäller dock inte statlig verksamhet och myndigheter. Det är endast en domstol som får besluta om en konkurs. För att en konkurs ska bli verklighet krävs en ansökan av gäldenären eller en borgenär. 

Undvik konkurs

Men det är inte bara att ansäka om en konkurs, bolaget måste ha gått dåligt ekonomiskt under lång tid och inte klarat av att betala sina skulder. Det finns ett antal saker man kan göra innan konkursen är oundviklig. Man ska omgående rådgöra med en affärsjurist om vad man kan göra för att bromsa fallet.

Man får du hjälp med nödvändiga åtgärder. Det kan röra sig om att ta lån för att betala av brådskande skulder till borgenärer, säga upp personal, skaffa billigare lokaler, se över lagret med mera. Det kan också vara att ta en diskussion med borgenärer och förklara läget och få förlängd tid med betalningar.

När konkursen är ett faktum

När man försökt allt och inte hittar någon lösning görs en konkursansökan hos domstol. Då hamnar alla tillgångar och egendom på företaget i ett så kallat konkursbo. Gäldenären har då ingen rätt till sin egen egendom. 

I rätten utses en konkursförvaltare när konkursbeslutet är taget. En advokat fungerar i regel alltid som konkursförvaltare och har bestämmanderätt över altl i konkursboet. I inledningsskedet sker en grundlig konkursbouppteckning. 

En konkurs går i korta drag ut på att under ordnade former och på ett korrekt sätt se till att alla borgenärer får betalt. 

Konkursförvaltarens uppgift är att vidta alla åtgärder som krävs för att avveckla konkursboet utifrån borgenärerna. Det brukar innebära att man säljer alla egendom och att alla fordringar identifieras och att dessa drivs in omgående. 

Avsluta en konkurs

När allt som går att sälja och alla fordringar har omvandlats till pengar kan konkursen avslutas. Men innan borgenärarna kan få betalt måste kostnaden för konkursen betalas. Det inenbär bland annat arvode till konkursförvaltaren och kostnader för administrationen till inblandade myndigheter.

Sedan fördelas konkursboets återstående pengar mellan borgenärerna. Finns det inte tillräckligt med pengar för att betala tillbaka hela skulden får dessa betalt i proportion till hur stor deras skuld är. I vissa fall finns det en förmånsrätt vilket innebär att vissa borgenärer kan få företräde till betalning.

Ta juridisk hjälp när ekonomin rasar

5 maj 2019

Många företag, men även privatpersoner, brottas med stora ekonomiska problem i år efter år. Det är väldigt jobbigt för alla inblandade parter och påverkar vardagen under lång tid. Det är viktigt att inte blunda för svåra ekonomiska problem utan att ta tag i dessa så tidigt som möjligt. 

Det finns många åtgärder man kan ta om det inte gått för lång tid för både företag och privatpersoner. Det rekommenderas att anlita juridiska experter för att få professionell hjälp med ekonomin. Det finns många erfarna och kompetenta företag som har specialiserat sig på detta. Ett exempel på ett sådant företag är: www.konkursansökan.se.

När företagets ekonomi falerat

När företaget har gått väldigt dåligt under lång tid, och inte kan betala sina skulder och har fordringar från flera håll är läget akut. Det måste då ske en utvärdering om hur man ska få ekonomin på rätt köl igen. Om inget hjälper kan det i värsta fall bli tal om konkurs. Det är företaget som ansvarar för tillgångar och skulder, och inte de som arbetar där.

Konkurs för en juridisk person, alltså ett företag, innebär att man fått en konkursansökan godkänd av tingsrätten. För att undvika konkurs som måste ses som sista utvägen, måste man se över kostnader som till exempel lokaler, personal och egendom. Man måste kontakta leverantörer och liknande och noga varsko dessa om det allvarliga ekonomiska läget och försöka få till en ekonomisk uppgörelse för att slippa inkasso och rättsliga åtgärder och i värsta fall konkurs.

Kan bli civilt åtal

Även om en juridisk person ansvarar för ekonomin på företag kan företrädaren för företaget, oftast VD:n eller styrelsen bli personligt ansvarig. Detta måste prövas juridiskt i rätten och om det framkommer att ansvariga personer handlat grovt oaktsamt med företagets ekonomi på ett sätt som har lett fram till konkurs för att det ska gå till rätten.

I vissa fall kan ansvariga personer bli skyldiga att betala företagets skulder till skatteverket och eventuella borgenärer.

Att försätta företaget i konkurs

När läget är så akut och man inte ser någon annan utväg återstår det bara att göra en konkursansökan hos tingsrätten. Då görs en noga utredning om läget i ekonomin. Om man går vidare med en konkurs görs en utmätning av företagets egendom och konkursboet går till allmän försäljning för att betala av hela elelr delar av skulderna. 

Efter avslutad konkurs är företaget lagligen upplöst och det går inte att starta ett nytt företag med samma organisationsnummer igen.

← Äldre inlägg