Blogg

Sida 2

Så bör en advokat arbeta för sin klient

14 okt 2018

En advokat, som är medlem i Advokatsamfundet, har lovat dyrt och heligt att vara lojal mot sin klient. Att vara lojal mot den, är det allra viktigaste. En som anlitar en advokat måste kunna lita på att advokaten gör allt som står i hens makt för sin klient. Annars urholkas hela advokatämbetet och innehållet i den. Samtidigt är det mycket viktigt att alltid ha med i beräkningen att det finns mycket duktiga advokater – och så finns det advokater. Alla advokater är långt ifrån bra på sitt arbete. Därför bör du vara noggrann när du väljer en advokat. Det går inte att endast gå till hitta.se och välja en advokat på måfå. Då får du precis vad som helst. Nej, du måste fråga andra som har haft med advokaten att göra och ta reda på referenser och läsa allt som går att läsa om den advokat som du funderar på att anlita.

Anlita endast duktiga advokater som arbetar hårt

Först när du har fått en advokat som du har hört är duktig och som är kreativ, bestämd och som arbetar omvittnat hårt och har lyckats tidigare med sina tidigare rättsfall, ska du anlita den advokaten. Allt beror på vilket slags brott som du är misstänkt för och vad saken gäller. Här kan man inte ge generella råd eller rekommendationer. Som klient, eller missstänkt för ett brott måste man läsa på och själv ta reda på så mycket du bara kan så att du förstår vad som händer i en rättsprocess, hur polisen arbetar, hur åklagare och domstol arbetar, vad som kan hända och om du har möjlighet, att själv göra en egen utredning som kan fria dig från misstankarna. Eller om du känner till någon detektiv som kan göra utredningen åt dig.

Många gånger gör inte polisen tillräckliga utredningar

Det är inte bara en gång som det händer att polisen gör fullständigt otillräckliga utredningar. Sådana självklarheter som att fråga sig om vissa saker som till exempel  ta reda på om det är möjligt att se, höra eller att en händelse kan inträffa såsom vittnen hävdar borde vara regel hos polisen. Tyvärr är så inte fallet. Skulle det vara så att du behöver bevis för att du är oskyldig kan det vara viktigt att ta reda på vad som är rimligt och inte rimligt. Det är just därför inte så sällan det händer att journalister som ställer sig just dessa frågor, lyckas få dömda personer friade eftersom de har varit på plats och verkligen undersökt om de faktiska sakernas tillstånd.

Juridisk rådgivning för den som fått skyddat boende

20 sep 2018

Den som blir utsatt för våld av en närstående och vill ha hjälp att ta sig ur situationen har rätt att få skyddat boende. Skyddade boenden finns över hela landet i olika varianter. Vanligen består ett skyddat boende av ett antal mindre lägenheter med egna kök som är knutna till gemensamma lokaler där det finns pedagoger, psykologer och annan personal, samt så klart även andra kvinnor med liknande erfarenheter som en själv.

Många kvinnor har barn med sig till de skyddade boendena. Andra kommer ensamma och har tvingats lämna kvar barnen i hemmet och kan då få hjälp med handräckning av polisen för att få barnen hämtade till sig, om socialtjänsten anser att det är befogat. Socialtjänsten utreder alla kvinnors anmälan om misshandel och rätt till skyddat boende, men man behöver i regel inte vänta på att en utredning är klar innan man kan få hjälp, utan kan få hjälp direkt med ett jourboende om man inte kan bo kvar hemma.

Prata med en jurist

Tiden efter man lämnat hemmet och blivit utlämnad åt det sociala vårdnätet i all sin brokighet kan kännas förvirrande och skrämmande. Känslor av lättnad paras med känslor av skuld och rädsla och oro inför framtiden. Extra svårt är det för de kvinnor som har barn med sig. Ett skyddat boende är varken en naturlig eller trygg plats för ett barn att vistas på.

För den som vill ha hjälp att få reda på vad det det finns för möjligheter till att byta boende, hitta annat boende eller upprätta en anmälan mot den som misshandlat, har de flesta skyddade boenden kontakt med jurister som kan erbjuda rådgivning kring dessa frågor. För många kan det kännas skönt att prata med en jurist och reda ut vad kan hända i framtiden och vad en anmälan mot den som misshandlat kan leda till.

Motstridiga känslor

Många kvinnor som blivit misshandlade plågas av inre konflikter av både rädsla och ömhet mot den som misshandlat. För många går det inte ihop att den man älskar också är den som gör en illa. Det känns också otänkbart att polisanmäla misshandeln. Här är det upp till personerna runt kvinnan, både professionell personal och jurister, att betona vikten av att upprätta en polisanmälan. I de flesta fall är det det enda sättet att i längden undkomma misshandeln. Man kan inte stanna på ett skyddat boende hela livet, utan måste förr eller senare återgå till en normal tillvaro, inte minst för sina barns skull.

Brottsoffer får ett målsägandebiträde

Som brottsoffer har man alltid rätt till juridisk hjälp i form av ett målsägandebiträde. Detta måste inte vara den jurist som hjälpt en tidigare, men det kan bli så om kvinnan själv vill. Huvudsaken är att det finns ett förtroende. En rättegång mot en närstående som misshandlat en är en svår process att gå igenom, och det är viktigt att man har någon vid sin sida som känns som ett stöd i allt det svåra.

Vikten av juridisk rådgivning

Om du lämnat ditt hem på grund av misshandel eller övergrepp och fått ett skyddat boende, kontakta en jurist för att få råd och hjälp med hur du ska gå vidare. Juridisk rådgivning är ofta kostnadsfri och du kan få många värdefulla insikter kring din situation. En jurist kan tillsammans med personalen på det skyddade boendet hitta den väg som är bäst för dig och hjälpa dig att få ordning på tillvaron.

Misstänkt för brott? Kontakta en advokat

19 sep 2018

Det finns en slags moral i samhället som säger att det inte finns någon rök utan någon eld. Konkret så kan det innebära att endast en misstanke om brott kan innebära att man i allmänhetens ögon bedöms som skyldig och att det också finns en väldigt stor risk i att det tar tid innan man blir rentvådd - naturligtvis givet vilket brott det handlar om också.

Om man är misstänkt för exempelvis ett narkotikabrott så bör man per omgående kontakta en advokat. Av den enkla anledningen att en advokat verkar för ditt bästa intresse och kommer att göra allt i sin makt för att du dels ska få en rättvis behandling vid polisförhören och dels också - naturligtvis - ska frikännas vid en eventuell rättegång.

En advokat har du rätt att välja om brottet kan innebära fängelse - då kallas det för offentlig försvarare: en sådan är gratis sett till att du inte behöver betala något om du frikänns. Skulle du bli dömd så kommer du att få betala för kostnaden för din advokat. Men: du gör det till staten och inte till din advokat - han/hon har redan fått sitt arvode betalt. Det om det. Här ska vi återkoppla till olika brotts natur och omvärldens förmåga att döma vissa brott hårdare.

Är ett narkotikabrott värre än en misshandel?

Alltså - oavsett vilket brott du misstänks för så är rådet att du kontaktar en advokat. Men, om du blir friad för misstankar eller frikänd i rätten: var beredd på att vissa brott blir svårare att förlåta för omvärlden. Det är en tydlig skillnad på hur ett narkotikabrott behandlas och hur exempelvis en misshandel gör det.

Detta alltså oavsett om man blir friad eller fälld. Många pekar på att omvärlden har svårt att förlåta ett narkotikabrott och att man dessutom inte kan förlåta någon som enbart blivit misstänkt för det. Detta medan en misshandel - oavsett hur grov den varit - kan förlåtas och till och med ursäktas med att personen blivit provocerad eller att han exempelvis varit berusad.

Det finns en dubbelmoral i detta, ett slags lutherskt arv som är svårt att begripa. Hur kan det vara lättare att förlåta en rå misshandel än att en person kanske rökt lite marijuana? Och - än mer svårbegripligt: hur kan omvärlden döma en person som friats från sådana misstankar och, så att säga, fria en person som de facto blivit dömd för en misshandel?

Det finns inga enkla förklaringar till detta ologiska, men faktum är att omvärldens dom är väl hård i många fall. Ska en person behöva bli en social paria vid misstanke om ett narkotikabrott och där många tror att ett frikännande är verket av en skicklig advokat?

Vi tycker att lite självrannsakan vore på sin plats. Misstanke är inget brott och blir man dömd, så avtjänar man ett straff: efter det så ska man kunna leva utan dömande blickar från omgivningen.

Salmi & Partners är en advokatbyrå vi kan rekommendera.

Ta hjälp med det juridiska efter en begravning

6 sep 2018

Döden är en del av livet och det är något som vi alla kommer i kontakt med. Förr eller senare så kommer vi att drabbas av förlusten av en människa som stått oss nära och som betytt mycket för oss. Det är ett hårt slag och det är alltid en tuff period att ta sig igenom. En period som präglas av sorg, av saknad och av att försöka läka ihop rent själsligt. Det kan man också behöva hjälp med. I samband med att någon avlider så finns det också många saker som måste ordnas och detta under en begränsad tid.

I Sverige så får maximalt en månad passera mellan att en person avlider till dess att man begraver vederbörande. I Norge så gäller tio dagar och i Danmark så handlar det om åtta dagar. Vi har alltså längre tid på oss än vad våra grannländer har, men då det kommer till sorg och sorgearbete så handlar det sällan om klockor och datum: där får det ta den tid det tar.

Vad ska man då ha hjälp med? Ganska mycket. Inte minst efteråt då det finns en hel saker som måste skötas rent juridiskt. Först så måste ett dödsbo upprättas och kvarlåtenskapen ska därefter förtecknas i en bouppteckning innan ett arvskifte äger rum. I många fall kan man sköta detta på egen hand och genom att följa vår svenska arvsrätt och ärvdabalken.

Men, vi skulle dock säga att man brukar tjäna på att låta en juridisk kunnig person bistå med sin expertis och agera som boutredningsman. Det kan man även låta den begravningsbyrå man anlitar sköta om. Genom att ta hjälp så minimeras också risken för konflikter och ont blod inom släkten.

Välj rätt begravningsbyrå och gravsten

Själva begravningen bör man också ta hjälp med. Vi nämnde begravningsbyrå i samband med bouppteckningen. En sådan rekommenderas alltid. Det kostar pengar - räkna med någonstans kring 20.000 kronor - men det handlar om en absolut nödvändighet. En begravningsbyrå styr ingenting - det är fortfarande du och övrig familj som bestämmer - utan de följer er och låter era önskemål styra.

Det handlar om en tjänst som rör allt från det lilla - vilka blommor ska man använda, vilken musik ska spelas, och vad ska skrivas i dödsannonsen - till de större frågorna - ska det ske en kremering, vilken kyrka ska man välja, var finns en gravplats och vilken gravsten vill ni använda och vad ska skrivas på denna gravsten? En begravningsbyrå är en ovärderlig hjälp i samband med ett dödsfall.

Gravstenar - ett sätt att minnas den avlidne

Om man ska se till vad en begravningsbyrå egentligen gör så handlar det om att ger tid år en sörjande att vara mer personlig. Det kan innebära att en sörjande kan fokusera på att skapa minnen och saker som gör att man hela tiden kan känna att den avlidne är närvarande. För många av oss handlar detta om att kunna besöka en speciell plats och sätta blommor vid en gravsten, sätta oss på huk, tända ett ljus och berätta vad som sker i våra liv.

En gravsten blir själva monumentet av den avlidne och den “fysiske personen” som man fortfarande kan samtala med. Det är därför också viktigt att man väljer en gravsten som man verkligen känner att den passar; att texten är rätt, att typsnittet är vackert och att stenen i fråga har rätt färg och form. Det valet ska man försöka finna kraft nog att vara mer involverad i; gravstenar är mer än bara en sten. Man kan antingen låta begravningsbyrån hjälpa till eller också så kan man på egen hand välja vilken gravsten man tycker passar.

Idag finns gravstenar i alla tänkbara former och storlekar. Likaså kan man titta på designen och de variationer som finns då det kommer till inskriptioner. I Stockholm - och andra större städer - så brukar leveransen vara kostnadsfri och dessutom så erbjuder man ofta en generös garanti om exempelvis 15 år.

Besök denna sida för att läsa merhttp://www.gravstenar-stockholm.se.

När ska man anlita en jurist?

30 jul 2018

Att ta hjälp av en advokat eller jurist är inte alltid det man tänker på som konsument. Vi svenskar är ofta ganska konflikträdda. Vi undviker konflikter så mycket som möjligt; både i privatlivet och i yrkeslivet. Vi vill inte ställa till med bråk, utan kniper ofta ihop än tar en fajt med någon. Dock kan man inte alltid undvika konflikt. Det kan bli konflikter inom olika områden och vi blir tvungna att anlita en duktig jurist, eller advokat.

De flesta företag vet känner till detta och har därför oftast sett till att ha tillgång till en duktig advokat som kan hjälpa dem om det skulle komma till en konflikt av något slag.

1. Konflikt på jobbet

Är det så att man hamnar i konflikt på jobbet, kan det vara mycket svårt att veta hur man ska gå till väga. Kanske ens egen arbetsgivare inte anser att du är värd den lön som du begär, eller anser att du har rätt till en ordentlig anställning, eller rätt till övertid? Då är det allra bästa att anlita sitt fackförbund. Facket bör ha personer som är kunniga inom det juridiska och som kan lagen om anställningsskydd. Då kan de företräda dig om du skulle hamna i en tvist med din arbetsgivare. Om du inte är med i ett fackförbund, kan du som ensam konsument alltid anlita en advokat. Då bör du anlita någon som kan arbetsrätt och vad lagen säger om dem som arbetar för en arbetsgivare.

2. Konflikt som konsument

Har du synpunkter på en vara eller tjänst som du har köpt? Många som köper varor eller tjänster, anser att det är pinsamt att väcka uppmärksamhet om någonting som de inte är nöjda med. Alltför många är inte uppmärksamma på att som konsument har du många rättigheter. Du har alltid rätt att ångra ett köp, så länge du inte har ingått något avtal där du frånsäger dig rätten till ånger. Därför ska du alltid läsa texten i alla avtal som du godkänner. Har du frånsagt dig rätten till ånger, då finns det inget som du kan göra om du inte är nöjd med ett köp. Skulle du vilja ångra ett köp och få pengarna tillbaka, och affären eller företaget inte vill rätta till felet, kan du alltid be om råd av kommunens konsumentombudsman, anlita en jurist och väcka åtal i en tingsrätt. Har du en jurist bör han eller hon ge dig rätt råd om vad du kan göra för att du ska vinna striden mot den som du inte är nöjd med.

3. Konflikt inom familjen

Är det så att du är i konflkt med din tidigare partner och ni har barn ihop? Då är det mycket viktigt att ta kontakt med en advokat i så fall. En advokat kan nämligen rådgöra med dig om vad som är bäst att göra i en sådan situation. Man bör inte ta kontakt med en socialtjänst, innan du har rådfrågat en advokat. Att ta kontakt med en socialtjänst kan vara ödesdigert om det är så att du är i en konflikt med den andra föräldern. Att finns i socialtjänstens registrering, kan envändas emot dig ifall det blir en rättslig tvist mellan dig och den andra föräldern. Det är därför du först och främst bör rådfråga en advokat innan du gör något annat i en konflikt om barns vårdnad, boende och umgänge.

Så registrerar du LEI

18 jun 2018

Driver du ett aktiebolag behöver du registrera en LEI kod för att kunna köpa och sälja värdepapper inom företaget. Registreringen sker på följande vis:

Sök LOU

Det är externa och fristående företag som distribuerar LEI-koder. Dessa kallas för LOU vilket är en förkortning för Local Operating Units. Dessa har fått ett godkännande av LEI Regulatory Oversight  Committee att utförda dessa nummer. Det är mycket viktigt att du, som ett första steg, kontrollerar att det företag du tänkt använda dig av verkligen har detta godkännande. Samtliga godkända företag finns listade på GLEIF.com. Banker och värdepappersdepåer brukar även vara mycket tillmötesgående och hjälpa sina kunder att registrera LEI. I dessa fall kan man vara säker på att de kontrollerat företagen innan registrering sker.

Registrering

Trots att detta krav är relativt nytt har ett par svenska aktörer hunnit etablera sig. Registrering sker via deras hemsidor. Skulle frågor uppstå under registreringen är det enkelt att kontakta dem för hjälp. Många har även en chatfunktion som gör att man kan få hjälp snabbt direkt vid datorn. Det är möjligt att söka flera LEI nummer på en och samma gång.

Det som ska registreras i formuläret är följande:

 • Firmatecknare

Namn, personnummer, epost och telefonnummer.

 • Företagsuppgifter

Företagets namn och organisationsnummer, adress och postort. Här anges även om bolaget har huvudkontor på annan adress än som anges ovan. Dessutom under vilkets lands lagar som företaget ska följa.

 • Myndighet och lagar

Under ”Ange registreringsmyndighet” finns några valbara alternativ. Det är exempelvis Skatteverket, Bolagsverket, Finansinspektionen eller Övrigt. Här ska även ELF-kod anges. Det är en kod som anger vad företaget eller organisationen är registrerad som. Exempel är Aktiebolag, Bostadsrättsförening eller Ekonomisk förening. I det fall som bolagsformen är en fond ska man även ange vilken slags fond det är.

 • Betalningsinformation

Nu anges betalningsinformation, dvs fakturaadress till företaget.

Betalning

Efter att ansökan om att registrera LEI skickats in kommer faktura att skickas ut. När betalningen är genomförd och mottagaren sett att pengarna kommit in är registreringen helt klar. Därefter kommer koden att skickas ut till beställaren.

Förnya

Att registrera LEI tar ett par minuter gällande ansökningsblanketten. Sedan tar det normalt upp till en vecka innan koden skickas ut. Det kan ta något längre tid vid extra stor belastning på dessa företag.

Det är även samma företag som hjälper till med att förnya LEI. Detta behöver nämligen ske en gång per år. Även här går det att beställa fler än en förnyelse på en gång.

Så undviker du att bli lurad av ett byggföretag

5 jun 2018

Att bli lurad är aldrig roligt, och att bli lurad på pengar är så klart ännu värre. I en situation där ens bostad dessutom är inblandad kan det verkligen kännas förkrossande att bli ohederligt behandlad. Dessvärre är det vad som händer om du blir lurad av ett byggföretag i samband med till exempel en renovering.

De flesta byggföretag luras inte

Det ska sägas direkt – den absoluta majoriteten av alla byggföretag i Stockholm är naturligtvis seriösa aktörer som är noggranna med att bedriva en helt transparent och professionell verksamhet. De vet att det enda sättet att bli långvarig i byggbranschen är att göra ett bra jobb till ett vettigt pris. Det är så man får nöjda kunder som återvänder och dessutom rekommenderar en vidare. Hur de företag tänker som medvetet för sina kunder bakom ljuset eller utför undermåliga arbeten vet vi inte, men det är i alla fall inte långsiktigt.

Betala aldrig i förskott

Den första regeln när du ska anlita ett byggföretag i Stockholm är: betala aldrig för ett jobb som inte är utfört. Seriösa hantverkare begär aldrig betalt i förskott, utan skickar sin faktura när arbetet är utfört och du har godkänt det. Ett byggföretag som kräver betalt i förskott är med största sannolikhet inte seriöst, och står det inte uttryckligen i kontraktet att betalningen ska ske i förskott (ett sådant kontrakt ska du aldrig skriva på!) så kan du lugnt avfärda kravet och börja se dig om efter en annan byggfirma.

Granska offerten

Innan du skriver på något eller ingår ett muntligt avtal ska du alltid begära in en offert på det jobb du vill ha utfört. I offerten ska tydligt framgå vad arbetet går ut på och vad det kommer att kosta. Även materialkostnader ska stå med, samt kringkostnader som bensinersättning och framkörningsavgift. Om du frågar om det kan tillkomma några andra kostnader ska du få ett rakt och tydligt svar. Om ni skriver ett avtal med ett överenskommet slutpris får slutfakturan inte överstiga det priset med mer än 15%, och det ska finnas tydliga skäl varför, som att oförutsedda händelser inträffat eller att det blivit förseningar som inte kan skyllas på byggföretaget själva.

Priserna i offerten ska alltid anges med moms, detta är mycket viktigt eftersom en del oseriösa hantverkare ibland medvetet utelämnar momsen för att få priset att se billigare ut. Men i en offert till en privatperson ska momsen alltid anges. För dig som privatkund är det alltid priset inklusive moms som gäller, och det vet byggföretaget.

Skriv ett tydligt avtal

I avtalet ska tydligt framgå vad som ska utföras och vad det ska kosta. Slutpriset i avtalet får som sagt inte överstigas med mer än 15%, men det ska alltid framgå tydligt varför priset blivit högre, och du har alltid rätt att ifrågasätta det. Se till att avtalet signeras av byggföretaget när du är med och att du har ett vittne med dig som ser det undertecknas.

Om du blir lurad

Om priset på slutfakturan blir mycket högre än överenskommet, om byggföretaget plötsligt lämnar arbetet när de fått betalt i förskott, eller om arbetet helt enkelt är undermåligt utfört, ska du alltid först vända dig till den berörda firman för att ge dem en chans att rätta till sina misstag. Får du inget gehör för dina åsikter och inget händer under en lång tid, ska du vända dig till en jurist för att få hjälp att driva ditt ärende. Att anlita en jurist är det enklaste och snabbaste sättet att få en reaktion från en oseriös byggfirma. En jurist kan hjälpa dig att se vilka rättigheter du har och framföra sakliga argument. Inför ett hot om rättsliga åtgärder brukar de flesta byggföretag gå med på att ställa allt till rätta så snabbt som möjligt.

Vem bär ansvaret om du krockar vid övningskörning

16 maj 2018

Många föräldrar anmäler sig som handledare till sina barn då det börjar bli dags att ta körkort. Det är den vanligaste vägen till ett körkort. Man kör medan mamma eller pappa sitter bredvid och instruerar hur man ska göra. Frågan är om det är det bästa sättet? Dels så projicerar man sina egna dåliga vanor genom detta. Troligt är nämligen att man kanske glömt en del från sin egen körkortsutbildning.

Vilket många gör och där man istället kör mer på rutin och vana än att nitiskt följa varenda trafikregel. Där finns en risk i att man ger barnen fel instruktioner som i sin tur kan leda till att man inte klarar av uppkörningen. I synnerhet har cirkulationsplatser visat sig vara extra svåra att bemästra för elever som enbart haft sina föräldrar som instruktörer. Vi skulle därför rekommendera att man blandar upp det och inkluderar några körlektioner hos en trafikskola också.

Är man instruktör så bör man också det juridiska ansvaret. Det är också något som man bör väga in som förälder. Det är lätt för en ung person att bli fartblind och lite tung på högerfoten; skulle en polis stanna er vid ett sådant tillfälle så är det också du som förälder som kommer att bötfällas (eller värre). Detsamma gäller naturligtvis även andra trafikregler.

Att det är billigare att köra privat är naturligt. Men, frågan är om det egentligen inte är bättre att lära sitt barn att köra rätt. Alltså att betala några extra kronor och skaffa sig en trygghet i att barnet - det käraste man har! - får en trygg utbildning att ta med sig genom livet; en utbildning om risker, om regler och om hur man framför en bil på ett säkert sätt. En utbildning som, på det stora hela och rent krasst, kan rädda liv.

Välj en intensivkurs i Stockholm

Många ungdomar är otåliga och vill ta sitt körkort så fort som möjligt. Det kan innebära att du som förälder får offra mycket för att hinna med att övningsköra i den mängd som krävs. Ett alternativ till detta är att anmäla ungdomen i fråga till en intensivkurs i Stockholm - eller var ni nu än bor.

En intensivkurs är ingen garanti för ett körkort, men en påfallande andel av alla elever som väljer det alternativet står där med den rosa lappen i handen så fort utbildningen i fråga är avklarad. Vi tänkte rada upp två fördelar med en intensivkurs kontra att övningsköra privat:

 • Egen erfarenhet: En intensivkurs och längden på en sådan utgår från elevens körvana. En elev som kört mycket bil kan klara av en intensivkurs på fem dagar - en elev som aldrig kört bil brukar klara den på två veckor. Det handlar alltså - trots minimal eller ingen körvana - om någon längre tid.
 • Hanterar trafiken bättre: En intensivkurs i sig innebär att man som elev får ge sig ut i trafiken direkt. Det ger en bra förståelse för hur snabbt det går, vilka risker som finns och så vidare. En intensivkurs i Stockholm och andra städer med högt trafiktryck ger ännu högre grad av förståelse. Vem som helst kan köra bil i en mindre stad - kör man bil i Stockholm (och aldrig gjort det förut) så blir man, av allt att döma, en bättre och mer riskmedveten förare.

Alltfler föräldrar drar varandra inför domstol

24 apr 2018

De flesta människor kommer inte i kontakt med varken rättvisans långa arm, eller med jurister, domstolar eller polisen att göra under sin livstid. Det är så vi är vana. Däremot läser vi alltmer om brottslighet, eller misstänkt brottslighet i våra nyheter. Rapporteringen om kriminalitet har ökat i samtliga medier. Nyhetsmakarna skyller den ökade bevakningen på att läsarna vill ha dessa nyheter. Vill vi verkligen det? Lösnummerförsäljarna; Aftonbladet, Expressen och Kvällsposten ser en ökning så snart kriminella skapar stora rubriker, men samma gäller även när det kommer till medicinska nyheter, kungliga nyheter eller någon kär artists bortgång. Oavsett vad vi tycker om den ökade bevakningen av kriminalitet, har det blivit inte helt ovanligt i alla fall att man kommer på något sätt i kontakt med polis eller rättslig myndighet.

Allt fler tvistar om barns vårdnad boende och umgänge

För två år sedan rapporterade dagensjuridik.se att vårdnadstvisterna ökar och blir alltmer infekterade och att domstolarna har blivit allt hårdare i sina bedömningar. De hänvisar till den egna undersökningen ”Familjerättsbarometern 2016”.

– Det finns en övertygelse hos parterna om att de har rätt och att de ska få detta bekräftat bara de går till domstol, säger Mikael Mellqvist, lagman på Gotlands tingsrätt, till dagensjuridik.se.

Säga vad man vill om detta, men faktum är att alltfler föräldrar drar varandra inför domstol när det kommer till barns vårdnad, boende och umgänge. Vilka orsakerna är till denna ökning kan vara flerfaldiga; kanske dagens pappor har upptäckt sin del i vårdnaden och barnens göromål? Eller har det gått en trend i att tvista om barns boende och vårdnad?

Barn är alltid offer om våld förekommer i en familj

I vilket fall det än är som ligger bakom tvisterna är det ALLTID barnen som är offer i dessa tvister. Många gånger kan det dölja sig både missbruk och tung kriminalitet bakom dessa tvister. Det kan ligga våld som har utövats mot den egna familjen och barnen. Det kan handla om sexuella och psykiska övergrepp bakom dessa tvister.

Här måste vi starkt betona vikten av att som förälder alltid stå över den egna prestigen och alltid se till vad som är bäst för barnet, inte vad som är bäst för den egna delen. En tvist ska enbart inledas, och SKA inledas om barnet utsätts för våld och övergrepp. Det svåra i sammanhanget är när pappan har misshandlat mamman i familjen. Som barn är man med om exakt samma våld, oavsett om våldet har riktats mot barnet eller inte. Det är detta som många socialtjänster och domstolar inte tar hänsyn till. Men ur barnets synvinkel är det exakt SAMMA våld, oavsett om det har riktats mot barnet själv, eller någon annan i familjen. Våld som utövas i barnets familj är alltid skadligt för barnet, oavsett den bakgrund, pengar eller yrke som utövar våldet. Allt slags våld är skadligt för barnet och barn ska alltid skyddas från det våldet.

Myndigheterna måste skydda barn mot våld

Det är detta som många runt barnen missar; barnets bästa är att alltid slippa växa upp i våld. Det måste upphöra genast för att inte barnet ska behöva uppleva det. Sådant ger barn trauman som tar flera år att komma över. Domstolarna brukar ha svårt att avgöra när det förekommer misstankar om detta. Det är i dessa fall som barnen själva måste få komma till tals, i allra synnerhet då lagen stipulerar just detta: att barn alltid ska få komma till tals i alla beslut som rör dem, förutsatt att barnet själv förstår vidden av beslutet och kan tala för sig. Då spelar egentligen inte barnets ålder så mycket. Ett barn som bara är 5 eller 6 år, men moget för sin ålder har all möjlighet att berätta hur han eller hon har det med de olika vårdnadshavarna.

Det är detta som är förödande för barn där tvister pågår, om inte deras röster blir hörda. Alla barn har rätt att växa upp utan våld, utan övergrepp och att enligt svensk lag; få vara med och påverka den egna situationen och sitt eget boende, och umgänge med den förälder som han eller hon inte bor tillsammans med.

Misshandlad - vem betalar din tandläkare?

25 mar 2018

Har Sverige blivit råare och mer våldsamt under senare år? Den frågan är det många som ställer sig idag då man kan läsa om skjutningar, om upphittade handgranater och diverse olika våldsbrott. Sanningen är förmodligen att dessa brott ökat som en följd av konflikter mellan rivaliserande gäng snarare än som tecken på någon typ av systemkollaps. Det kan göra så; våldsbrott kan stiga rent statistisk som en följd av uppblossande konflikter. Så fort dessa lugnat sig - ja, då sjunker statistiken till den låga nivå som Sverige, trots allt, har i jämförelse med andra länder.

Därmed inte sagt Sverige är ett paradis där alla går säker. det sker fortfarande brott där oskyldiga kan komma att drabbas. Vi kan ge exempel på ett typiskt sådant och hur följderna av detta brott kan se ut.

Vi säger att du bor i Bromma och är ute i svängen under en fredagskväll där du dricker några öl på den lokala puben. In ramlar en påtagligt berusad man som direkt börjar förolämpa alla han ser. Då har ger sig på en oskyldig kvinna och överöser henne med okvädningsord får du nog, reser dig upp, tar tag i mannens rockärm och säger till honom att sluta och lämna lokalen.

Reaktionen från mannen är våldsam; han vände sig om och klipper till. Knytnäven träffar dig rakt över munnen och dina framtänder går rakt av. Då du ligger i dina smärtor så lullar mannen iväg och försvinner från krogen. Två saker händer härnäst:

  • Du gör en polisanmälan. Polisen kommer till platsen och du gör direkt en anmälan om misshandel. Polisen samlar in vittnesmål samt börjar söka efter gärningsmannen.
  • Du besöker en tandläkare i Bromma. Då det finns en tandläkare i Bromma som har akuttider så kan du snabbt få hjälp och där din tandläkare sätter in provisoriska tänder i din mun. I framtiden så kommer du att tvingas sätta in tandimplantat då båda dina framtänder är bortom räddning. Frågan är här: vem kommer att betala kostnaden för dessa nya tandimplantat och för det arbete som denne tandläkare lägger ner?

Skadestånd, försäkring och brottsskadeersättning

Det finns tre stycken alternativ till hur denne tandläkare i Bromma ska finansieras. Vi räknar upp dessa nedan och enligt följande:

  • Skadestånd Om polisen hittar gärningsmannen så kan du begära skadestånd från denne i samband med rättegången. Du säger detta redan vid polisförhören.
  • Försäkringsbolaget en misshandel och skador i samband med en sådan kan ersättas av din hemförsäkring. Anmäl skadan direkt. Även om ingen gärningsman kan kopplas till brottet så kan dina tandskador komma att ersättas. Det kan vara en god idé att kolla hur den ser ut och om det kan behövas något tillägg - man vet aldrig vad som kan hända i framtiden
  • Brottskadeersättning Skulle man inte finna någon gärningsman eller om ditt försäkringsbolag inte ersätter dina skador så kan Staten komma att göra det. Detta genom medel från Brottskadersättningen som betalas ut av Brottsoffermyndigheten. Just tandskador brukar vanligen ersättas

Kolla ansvarsförsäkring vid skönhetsingrepp

6 mar 2018

Branschen som arbetar med skönhetsingrepp har vuxit en hel del de senaste åren. Att vi försöker förändra vårt utseende är inget konstigt, det har nog människor gjort ända sedan människan började gå upprätt och med olika medel kunnat se hur de själva har sett ut. Egyptierna har i årtusenden målat sina ögon svarta, med kol. Under renässansen ville man förändra sin kropp i västerlandet. Den skönhetsbransch som vi ser just växte som mest under första och andra världskriget med många sårade soldater.

I och med upptäckten av antibiotika möjliggjorde det opererationer som relativt riskfria ingrepp på människokroppen. Det som startade som en bransch som skulle rädda sårade soldater utvecklades från mellankrigstiden till det vi idag tänker på när det kommer till plastikkirurgi. Idag har vi olika metoder när det kommer till att förändra våra kroppar. Förutom den rena plastikoperationen kan man erbjuda olika metoder.

Förändra kroppen med Coolsculpting

Detta är en metod som inte alls inbegriper någon operation med kniv. Metoden går ut på att man kyler ner den del av kroppen som man vill förminska genom att en maskin suger in huden och kyler ner den drastiskt. Efter mellan en och två veckor ska patienten se en skillnad mot förut. Om Coolsculpting verkligen är effektiv måste var osagt. Vetenskapen har inga belägg för att kyla skulle avlägsna fettceller. Däremot kan cellerna stelna av nedkylningen, men de lär inte försvinna.

Förändra kroppen med Fillers

Fillers är oftast metoder där man injicerar hyaluronsyra, som man på konstgjord väg tillverkar. De flesta medel som skönhetssalongerna använder sig av är till exempel Restylane, Juvéderm, Teosyal, Esthelis och liknande. Det rekommenderas att alltid använda sig av svenska kirurger på svenska skönhetssalonger, eftersom vi har så pass reglerade metoder här. Även om priserna är bättre på andra ställen utanför Sverige, avråds det från att använda sig av dem. Det är ju ändå din kropp och ditt utseende som du vill förbättra, inte försämra. 

Genom att injicera fillersmedlet får man ett utslätat utseende, till exempel i läpparna runt munnen, på kinderna, hakan och pannan.

Förändra kroppen med Botox

Botox som medel mot rynkor upptäcktes när man injicerade medlet mot spasmer kring ögonen. Man såg då att förutom att spasmerna upphörde, så slätades området kring ögonen. Botox innehåller Botulinum Toxin A och användes till en början för dem som lider av migrän, muskler som krampar, eller om man råkar ha en överaktiv blåsa. Med åren har man sett att man kan använda botox även mot att minska, eller helt och hållet avlägsna rynkor kring ögon, panna, munnen, halsen, i dekolletaget och så vidare.

En väldigt oreglerad bransch

Det som är mindre bra med alla dessa metoder är att det är en mycket oreglerad bransch. I princip saknar vi ett regelverk om vad som är tillåtet att injicera i oss, människor i syfte att försköna. För 6 år sedan briserade den så kallade PIP-skandalen. Det var ett franskt företag som tillverkade bröstimplantat som inte alls passade för människokroppen. Jean-Claude Mas sålde silikon som han uppgav passade för bröstförstoringar, men fuskade i materialtillverkningen. Så många som 300.000 kvinnor världen över använde hans bröstimplantat med följden att vissa sprack.

2.500 kvinnor uppmanades avlägsna bröstimplantaten

I Sverige fanns 2.500 kvinnor som svenska Läkemedelsverket uppmanade att avlägsna det farliga ämnet. I och med skandalen insåg man att det egentligen inte finns något lagligt skydd mot vad som får säljas för skönhetsingrepp. Enligt Svensk förening för estetisk plastikkirurgi utför man cirka 25.000 skönhetsingrepp varje år, varav de flesta – 85 procent är kvinnor, 15 procent är män i Sverige.

Det finns alltså sammanfattningsvis ingen riktig lag som reglerar vad man får använda och injicera i våra kroppar. EUs parlament försöker få till stånd en enhetlig reglering i frågan men kvarnar mal långsamt. Vi väntar på en mer enhetlig reglering i frågan. Som det är i dagens situation, har man som konsument inte mycket att sätta mot. Vi rekommenderar att alltid hålla koll på vilket företag som du vänder dig till för skönhetsingreppet. Läs allt du kommer över. Det viktiga är att de har en ansvarsförsäkring, läs villkoren i försäkringen. Prata och rådgör med den som ska behandla dig så att du får så mycket information om medlet och metoden som ska användas. Som det ser ut just nu gäller inte Konsumenttjänstlagen när det kommer till skönhetsingrepp. 

Skriv avtal med din golvslipare

20 feb 2018

Det är inte ovanligt att man köper golvslipning utan att först skriva ett avtal med firman. I många fall går detta bra, men om något väl går fel under arbetets gång, är det svårt att bevisa vad ni faktiskt har kommit överens om. Det är att rekommendera att alltid fästa dina och golvsliparens överenskommelser på papper. Det är en billig försäkring om någonting skulle gå fel, och det bör ligga i bådas intresse i vilket fall som helst.

Lagen skyddar dig som kund

I svensk lagstiftning, närmare bestämt i konsumenttjänstlagen, skyddas dina rättigheter som kund. Här preciseras även skyldigheter som golvsliparen har gentemot dig och arbetet. Har du ingått i en överenskommelse som innebär sämre villkor för dig än vad lagen tillåter, är du inte bunden av den. Åt andra hållet fungerar det inte riktigt likadant – du kan ingå i ett avtal som är sämre för hantverkaren, och han eller hon är fortfarande bunden av det. 

Undvik muntliga överenskommelser

Som nämnt i inledningen av den här texten är skriftliga överenskommelser att rekommendera. Vill du till exempel få en ”46 kvadratmeter golvslipning på Kungsholmen med klass 2-lack” utförd är det bra att fästa detta på papper i förväg. Skulle något gå fel under processen har du då avtalet att luta dig tillbaka mot. 

En del golvslipare är ovana att föra skriftliga överenskommelser. Om de tycker att det inte är nödvändigt, är det bra att stå på sig och insistera på det. Precis som ett muntligt avtal är ett skriftligt avtal bindande, med den väsentliga skillnaden att det inte är ord mot ord som gäller vid en tvist. Vid mindre golvslipningar är det kanske inte lika angeläget att skriva avtal, men när det gäller stora arbeten är det desto viktigare. När arbetet ska vara klart, när det ska börjas och hur mycket det ska kosta är exempel på saker som är viktiga att få med. 

Avtalsmallar

Ett avtal att rekommendera är Hantverkarformuläret 09 om det är en större golvslipning du ska beställa. Avtalet inleds med grundläggande kontaktuppgifter och kan till exempel se ut såhär: 

 • Beställare: Anders Andersson
 • Adress: Hantverkargatan 53, Kungsholmen
 • Entreprenör: Golvslipning Kungsholmen AB
 • Adress: Scheelegatan 49, Kungsholmen

Efter att grundläggande uppgifter om beställare och entreprenör är ifyllda finns fält som behandlar golvslipningens omfattning. Här specificerar du vad som ska göras och bifogar en beskrivning av uppdraget med avtalet. Sedan fyller du bland annat in priser, betalning, tider och garantier. Behöver du en golvslipare på Kungholmen kan du läsa om en som är bra på: http://www.golvslipningkungsholmen.se.

Lös en vårdnadstvist på bästa möjliga vis

17 feb 2018

I en vårdnadstvist är det alltid barnets bästa som sätts i centrum – inte föräldrarnas. Det är barnets behov som domstolen utgår ifrån när ett beslut ska tas. Vill man ha ensam vårdnad, från att tidigare ha haft gemensam vårdnad, krävs det mycket för att den ändringen ska ske. Om det anses befogat är det dock något som kan behöva göras.

Barnets umgängesrätt, det vill säga rätten till varaktiga relationer med båda föräldrarna, gäller fortfarande – oavsett om någon har ensam vårdnad eller inte. Om du är mitt uppe i en vårdnadstvist finns det saker som är bra att göra – och saker som är dåliga att göra. Här ger vi exempel på det som kan hjälpa dig genom tvisten.

Visa samarbetsvilja

Att visa en samarbetsvilja utåt, även om det känns tungt, är det bästa för alla. Det är genom samarbete som de bästa lösningarna kan göras och som barnets bästa kan tillgodoses på bästa möjliga vis. Dessutom kan det tala negativt för dig som part i ett mål, om du visar att du är helt ovillig att samarbeta med den andra föräldern utan tydlig grund.

Det här beror givetvis lite på situation också. Om den ena föräldern har visat sig vara våldsam, har missbruksproblematik eller uppvisar andra beteenden som kan vara till fara för barnet, förlorar du sannolikt inte mycket på att visa en ovilja till visst samarbete. Ofta är dock så inte fallet, och även om du inte gillar din före detta, bör du visa att du är redo att arbeta tillsammans för att hitta en lösning med barnets bästa som utgångspunkt.

Visa dig från din bästa sida

Visst ska det i regel handla om bevisning i mål i domstolar. I en vårdnadstvist kan dock mycket komma att handla om ord mot ord. Det är alltid bra att visa upp sig från sin bästa sida, som en person som är förmögen att ta hand om sitt barn och se till hans eller hennes bästa. Det här kan till exempel göras genom att alltid komma i tid och att klä sig lämpligt.

Läs på om vårdnad innan

Innan er vårdnadstvist verkligen har tagit sin början är det bra att läsa på så mycket som möjligt om vårdnad och lagarna som finns däromkring. Du är då förberedd på ett helt annat sätt och vet ungefär vad du kan vänta dig. Du behöver inte försvara dig själv – det finns det jurister för – men det kan fortfarande kännas skönt att veta ungefär vad som kommer att hända. Det är ju just lagarna som domstolens arbete utgår ifrån.

Ökat intresse för brott och straff i medierna

6 feb 2018

Vi ser ett klart ökat intresse för brott och straff i våra medier. Allt fler tidningar och massmedier rapporterar om kriminella handlingar och om kriminella. Allt sådant som gick under begreppet kvällstidningsblaskor. Vi har ju inga kvällstidningar längre, i den bemärkelsen att de ges ut på kvällarna. Utgivningarna har alltmer tidigarelagts. För trettio år sedan kom de ut klockan 15 på eftermiddagarna, och innan det gavs de ut klockan 17, därav namnet kvällstidningar. Numera ges de ut samma tid som andra dagstidningar ges ut.  Men innehållet och nyhetsvärderingarna går i samma anda; man fokuserar på nyheter som skapar stora och feta rubriker då man fortfarande säljer lösnummer, liksom tidigare. Detta sätt att skapa rubriker av nyheter som skapar intresse och nyfikenhet har spillt över på dagstidningarnas nyhetsvärderingar. Allt fler seriösa dagstidningar har egentligen samma rapportering av kriminaliteten som de forna kvällstidningarna. Därav ser vi en ökad bevakning av brott och straff. 

Alltmer av rättegångar i medierna

Numera ser vi också ett ökat programutbud av juridiska konflikter som leder till så kallade domstolar. Särskilt gäller det i USA, som gör televisionsprogram av civila tvister och där domarna på kort tid ger ett domslut. I Sverige har vissa juridiska konflikter slagit igenom nyhetsutbudet. För  tio år sedan slog Stieg Larssons död ner som en bomb. Precis då hans Millennietrilogi slog igenom och bringade in mångmiljonbelopp, blev hans sedan 20 år tillbaka sambo arvslös. Det, trots att de hade bott ihop i mer än tjugo år tillbaka. Eftersom han inte hade testamenterat sin egendom till henne, gick arvet till hans pappa och bror som han knappt hade haft någon kontakt med under tiden han levde. Så ser familjejuridiken ut. Vi ser att sambor inte ärver varandra om man inte så testamenterar. Endast bröstarvingar ärver. Till bröstarvingar hör barn, föräldrar och finns inga sådana, går de till syskon. I Stieg Larssons fall fanns inga barn. Hade han och hans sambor haft det, hade de fått hela miljonarvet.

Vad kan vi lära oss?

Vad kan vi lära av denna rätt så tragiska historia? Vi kanske behöver lära oss mer om familjejuridiken – dit arvsrätt hör. Med tanke på den rättsosäkerhet borde fler sambor gifta sig. Det underlättar nämligen inte bara i frågor som rör arv, utan även i de fall samboparet bestämmer sig för att skiljas. Vid en skilsmässa kan samboparet endast dela det som de har köpt gemensamt och specifikt till det gemensamma boendet. Skulle en tvist uppstå är det så lagen ser ut. Även om man har gemensamma barn, har alltså den andra förälderna inte rätt till hälften av det forna samboparets egendom. Gifta par har endast rätt till det som lagen kallar giftorätten. Det innebär att även om paret är gifta kan man behålla sådant som man anser att man ägde ensam under tiden som gift.

Barn har alltid rätt att ärva

Inget barn kan göras arvlösa i Sverige, på den punkten har lagen förändrats. Den rätten går före sambors och gifta makars rätt till arvet. Därför kan särkullbarn alltid ärva sin döda förälder, och har alltid rätt till det som lagen kallar laglotten, som gör att de alltid har rätt att ärva sina föräldrar oavsett om föräldern varit sambo eller gift. Läs mer om juridisk arvsrätt här: arvsrätt.nu.

Är du misstänkt för ett brott?

16 jan 2018

En vanlig missuppfattning gällande brottmål är att dessa handlar om grövre brott med våldsamma inslag. Sådana brott räknas som ett brottmål – men det gör även exempelvis bedrägerier, skattebrott, stöld, rån, narkotikabrott och sexualbrott. Alla brott som går upp i rätten räknas som ett brottsmål och vi ska titta lite närmare på hur vi tycker att du som misstänkt för ett sådant ska agera. Innan dess så ska vi dock säga att mindre typer av brott såsom exempelvis en fortkörning eller ett snatteri sällan når rätten, där brukar åklagaren yrka på ett strafföreläggande - något som brukar innebära böter. 

Detta sparar dels tid för våra överbelastade domstolar och dels så brukar man sällan behöva någon hjälp. Förenklat: du kör för fort med din bil – du får X antal dagsböter till X kr i belopp – du betalar. Du kan naturligtvis överklaga även ett strafföreläggande, men normalt så brukar händelseförloppet se ut som ovan. 

När du behöver en brottmålsadvokat

För andra typer av brott dock så krävs det ofta en brottmålsadvokat. Om du är misstänkt för en grövre misshandel så har du rätt till en offentlig försvarare som representerar dig och som sköter dig försvar. En offentlig försvarare som utses – och betalas – av staten. Här har du som misstänkt dock ett val att göra: du kan själv säga vilken som ska vara din offentliga försvarare och accepterar denne så brukar domstolen sällan motsätta sig dit önskemål. 

Vissa omständigheter kan sätta käppar i hjulet för att du ska få den brottmålsadvokat du vill – om brottet är ringa och det handlar om långa resor kan vara ett skäl till avslag. Men, i de flesta fall så godkänns den brottmålsadvokat man vill ha utav domstolen. 

Välj rätt brottmålsadvokat

Rätt brottmålsadvokat spelar en väldigt stor roll i hur dina chanser att bli frikänd ser ut. Därför så blir valet av offentlig försvarare extra viktigt. Vårt råd är att du tittar efter följande punkter gällande en brottmålsadvokat: 

 

 • Erfarenhet. Erfarenhet är viktigt inom varje yrke - men gällande brottmål så blir det extra tydligt. Märk väl; erfarenhet behöver inte handla om ålder – vi menar mer att din advokat ska ha erfarenhet av fall som liknar ditt. I det här fallet alltså en grövre misshandel. Hur ska man lägga upp försvaret, finns det någon bevisning som inte framkommit och som är dig till gagn, har förundersökningen några svaga punkter. En erfaren brottmålsadvokat inom det berörda området vet hur hen ska agera.

 

 • Dedikerad uppgiften. Du ska känna att du får den tid du behöver. Många upplever att den advokat man tilldelas som offentlig försvarare dyker upp vid förhandlingar, förhör och under rättegången – men i övrigt så handlar det om tystnad. Du ska välja en brottmålsadvokat som har tid att ta sig an ditt fall.

 

 • Personkemi. Du kommer att gå igenom en process där exempelvis gamla vänner, familj och bekanta plötsligt kan vända dig ryggen. Dessutom kan press från media förekomma och din kontakt med omvärlden kan bli begränsad (beroende på vilket typ av brott det handlar om naturligtvis). Rätt brottmålsadvokat blir ett viktigt stöd och personkemin er emellan måste finnas där. Läs mer om brottsmålsaadvokater på: brottmålsadvokat.biz.

Tre viktiga punkter, enligt oss. Vi sa innan att kostnaden för en offentlig försvarare betalas av staten. Detta stämmer till viss del. Arvodet betalas av staten och om du blir frikänd så betalar du ingenting. Skulle du däremot bli dömd för brottet i fråga så kommer du att få betala tillbaka delar av- eller hela beloppet till staten. 

← Äldre inlägg